Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Vykort
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Insekter Insecta _

Insekter har ett utvändigt skelett som består av kitin. Kroppen är delad i tre delar: huvud, framkropp och bakkropp. Insekter skiljer sig från andra leddjur genom att de vuxna har sex ben.

Insekter finns överallt i världen även på Antarktis. Insekter lever i alla typer av miljöer på land och i sötvatten, men det finns inte insekter i havet. Det finns cirka en miljon beskrivna arter av insekter, men det finns med all säkerhet många som ännu inte är upptäckta.


Djur i klassen Insekter

Allmän bastardsvärmare Allmän ryggsimmare Allmän skräddare
Allmän sävslända Amiral Apollofjäril
Aspglansbagge Aurorafjäril Backgräshoppa
Björkmätare Björkskinnbagge Björnspinnare
Blå jungfruslända Blågrön mosaikslända Bred trollslända
Brun mosaikslända Brunsprötad skymningssvärmare Bålgeting
Citronfjäril Ekoxe Flyttblomfluga
Fyrfläckad trollslända Gräsgrön guldbagge Grön sandjägare
Grön vårtbitare Grön ängsgräshoppa Grönt stinkfly
Gulbrämad dykare Honungsbi Husfluga
Hussyrsa Huvudlus Indisk vandrande pinne
Jätteharkrank Kartfjäril Kattloppa
Klodyvel Krusbärsmätare Kålfjäril
Ligustersvärmare Liljebagge Limnephilus rhombicus
Liten guldvinge Liten påfågelspinnare Liten tåtelsmygare
Ljus u-flickslända Läderlöpare Lövgetingbock
Makaonfjäril Mygga Mörk jordhumla
Noshornsbagge Nässelfjäril Nötvivel
Ollonborre Ormhalsslända Persikbladlus
Phryganea grandis Puktörne blåvinge Påfågelöga
Riddarskinnbagge Röd flickslända Röd skogsmyra
Sandtordyvel Silverfisk Sjuprickig nyckelpiga
Skogskackerlacka Slåttergräsfjäril Sorgmantel
Spenslig sandstekel Stavlik vattenskorpion Stinkslända
Stor buksimmare Stor kardinalbagge Stor lysmask
Stor vårtbitare Stor ättikfluga Strimlus
Större timmerman Svart parasitstekel Svartklubbig dödgrävare
Tistelfjäril Tripsar Trädgårdsborre
Trädgårdsmyra Vanlig geting Vanlig kloslända
Vanlig tvestjärt Vattenbi Vattenmyrlejonslända
Videsvärmare Åsandslända Äpplevecklare