Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Vykort
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Havsborstmaskar Polychaeta _

Havsborstmaskar är långsträckta djur med många segment. De flesta har kraftiga borst på alla segment. Några havsborstmaskar lever fritt i vattnet medan många arter lever nedgrävda i havsbottnen i rör, som de själva byggt. Den mest kända havsborstmasken är troligen sandmasken.

Nästan alla havsborstmaskar lever i havet, men det finns även några arter som lever i sötvatten eller på land. Man känner till cirka 8 000 arter av havsborstmaskar.


Djur i klassen Havsborstmaskar

Rovborstmask Sandmask