Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Djur som börjar med s

Grupper från djurriket

Salamandrar Salamandridae
Sanddagsländor Ephemeridae
Sandmaskar Arenicolidae
Sandmusslor Myidae
Segeltrollsländor Libellulidae
Seglare Apodidae
Seglarfåglar Apodiformes
Sidensvansar Bombycillidae
Sillartade fiskar Clupeiformes
Sillfiskar Clupeidae
Silverborstsvansar Lepismatidae
Simkrabbor Portunidae
Simpor Cottidae
Sjuryggar Cyclopteridae
Sjöborrar Echinoidea
Sjöstjärnor Asteroidea
Skalbaggar Coleoptera
Skarvar Phalacrocoracidae
Skogshöns Tetraonidae
Skogssniglar Arionidae
Skorpionsländor Panorpidae
Skräddare Gerridae
Sköldpaddor Testudines
Slidhornsdjur Bovidae
Småkackerlackor Blatellidae
Snokar Colubridae
Snäckor Gastropoda
Snäppor Scolopacidae
Sociala bin Apidae
Sommarflicksländor Coenagrionidae
Sovmöss Myoxidae
Sparvfinkar Passeridae
Spiggartade fiskar Gasterosteiformes
Spiggfiskar Gasterosteidae
Spindeldjur Arachnida
Spindlar Araneae
Spökskräckor Phasmatodea
Starar Sturnidae
Steklar Hymenoptera
Stenkrypare Lithobiomorpha
Stickmyggor Culicidae
Stjärtgroddjur Caudata
Stjärtlösa groddjur Anura
Stjärtmesar Aegithalidae
Storkartade fåglar Ciconiiformes
Storkfåglar Ciconiidae
Storkräftor Malacostraca
Stormusslor Unionoida
Storsnäckor Helicidae
Strandskator Haematopodidae
Strandsnäckor Littorinidae
Strålfeniga fiskar Actinopterygii
Styltlöpare, skärfläckor Recurvirostridae
Svalor Hirundinidae
Svin Suidae
Svärmare Sphingidae
Syrsor Gryllidae
Sångare Sylviidae
Sävsländor Sialidae
Sötvattenssvampar Spongillidae

Populärgrupper

Sniglar
Stickare
Svanar
Sälar
Sällskapsdjur

Däggdjur
 
Fåglar
 
Fiskar
 
Kräldjur och groddjur
 
Insekter och spindeldjur
 
Blötdjur,
kräftdjur mm
 
Sällskapsdjur
 
Husdjur
 

Säl, Gråsäl

Säl, Knubbsäl

Skogshare

Skogsmård

Skogssork

Stor fladdermus

Större skogsmus

Sydfladdermus

Sidensvans

Silltrut

Silvertärna

Skata

Skogsduva

Skrattmås

Skäggdopping

Skärfläcka

Smålom

Småskrake

Sothöna

Sparvhök

Spillkråka

Stare

Steglits

Stjärtmes

Storskarv

Storspov

Strandskata

Större hackspett

Större korsnäbb

Större strandpipare

Svarthätta

Svartmes

Svartvit flugsnappare

Sånglärka

Sångsvan

Sädesärla

Sädgås

Sävsparv

Stork, Vit stork

Skrabb, Rötsimpa

Sandkrypare

Sandskädda

Sarv

Sik

Sill

Sjurygg

Skrubbskädda

Småfläckig rödhaj

Småspigg

Storspigg

Sutare

Sandödla

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Skräddare, Allmän skräddare

Stenkrypare, Brun stenkrypare

Sandjägare, Grön sandjägare

Syrsa, Hussyrsa

Sandtordyvel

Sebraspindel

Silverfisk

Sjuprickig nyckelpiga

Skogskackerlacka

Slåttergräsfjäril

Sorgmantel

Spenslig sandstekel

Spottstrit

Stavlik vattenskorpion

Stinkslända

Stor buksimmare

Stor kardinalbagge

Stor lysmask

Stor vårtbitare

Stor ättikfluga

Strimlus

Större timmerman

Svart parasitstekel

Svartklubbig dödgrävare

Sjönejlika, Havsnejlika

Sandmask

Slamborstmask

Spansk skogssnigel

Stor bärnstenssnäcka

Stor daggmask

Stor dammsnäcka

Strandkrabba

Svart skogssnigel

Sötvattengråsugga

Sötvattensmärlkräfta

Sjöborre, Tångsjöborre

Sjöstjärna, Vanlig sjöstjärna

Sköldpadda, Rödörad vattensköldpadda

Sebrafink

Sugga, Gris

Sto, Häst