Sök djur
Vit stork
Ciconia ciconia
Inledning
Utseende
Utbredning
Föda
Levnadssätt
Läten
Fortplantning
Djur som liknar
Näringskedja
Fakta
Alla avsnitt
Medier
 
 
Ryggsträngsdjur - Fåglar - Storkartade fåglar - Storkfåglar - Ciconia - Vit stork
Varför gillar du Vita storken?
 

Kräver fuktiga ängar _

Storkens antal har gått ner på grund av att det inte längre finns så många fuktiga ängar.

Storken har varit vanlig i Skåne och på Västkusten. På 1700-talet räknar man med att det fanns 5000 par bara i Skåne. Sedan gick det sämre och 1917 fanns det bara 35 par kvar. Det sista storkparet häckade i Karup, i Skåne 1954.

"Projekt Stork" som startades 1979 ger dock nytt hopp åt storkarna i Sverige. Man föder upp storkungar i sex olika hägn i Skåne och släpper ut dem. På sikt räknar man med en ny stark storkstam.

Storken kräver fuktiga ängar, där den kan fånga grodor, fisk och andra djur, men denna landskapstyp har försvunnit mer och mer, eftersom man har dränerat stora områden. Bristen på lämpliga områden för att finna föda är nog den viktigaste orsaken till storkens tillbakagång.

Lyckligtvis klarar sig den vita storken bra i många andra länder. Den är utbredd i Spanien, Nordafrika och Öst- och Mellaneuropa och vidare österut genom Ryssland till Uralbergen. På många av dessa ställen klarar sig storken bra och ökar till och med i antal. Den vita storken är alltså inte hotad som helhet.

Nästa avsnitt: Föda

Storken finner föda i våtmarker
Storken finner föda i våtmarker