Sök djur
Vit stork
Ciconia ciconia
Inledning
Utseende
Utbredning
Föda
Levnadssätt
Läten
Fortplantning
Djur som liknar
Näringskedja
Fakta
Alla avsnitt
Medier
 
 
Ryggsträngsdjur - Fåglar - Storkartade fåglar - Storkfåglar - Ciconia - Vit stork
Varför gillar du Vita storken?
 

Storken - en populär fågel _

Storken har varit försvunnen som häckfågel i flera decennier, men genom projekt stork försöker man få tillbaka storken.

Storken är en väldigt populär fågel. Det finns många historier om storken men den mest kända är nog historien om hur storken kom med nyfödda barn till gårdarna.

Storken häckade allmänt i Skåne och på Västkusten under 1700-talet. Man tror att det bara i Skåne häckade 5000 par på den tiden. Under 1800-talet minskade storkbeståndet drastiskt och 1917 fanns det bara 35 par kvar. Det sista storkparet häckade vid Karup 1954.

1979 startade "Projekt stork". Med hjälp av storkar i hägn föder man upp storkungar som släpps fria. Det finns sex olika storkhägn för närvarande i Skåne. Förhoppningsvis kommer vi inom en inte allt för avlägsen framtid få en livskraftig svensk storkstam igen.

Förutom uppfödning av storkar krävs också stora våtmarker där storkarna kan söka föda. Flera projekt med våtmarksrestaurering pågår också nu längs med t.ex. Klingavälsån och Helge å i Skåne.

Nästa avsnitt: Utseende

Storken bygger väldigt stora bon
Storken bygger väldigt stora bon