Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Sjö _

Sötvatten och sjöar
Sammanlagt är 71 % av jordens yta täckt av vatten. Vattnet tar upp 1390 miljoner kubikkilometer och den största delen finns i form av saltvatten i haven. Av allt vatten på jorden är det bara 3 % som har så lite salt i sig att det räknas som sötvatten. En del av detta sötvatten finns i våra sjöar.

En sjö är en fördjupning i marken som hela tiden är fylld med vatten. Vattnet kan komma från grundvatten, nederbörd och vattendrag. De flesta sjöar är naturliga. De bildades för länge sedan av vulkaner, jordbävningar och framförallt av den tunga inlandsisen. Men det finns även sjöar som skapats av människan.


Sjöar i Sverige
Cirka 9 % av Sveriges landyta är täckt av sjöar och man kan säga att det finns runt 100 000 sjöar i Sverige. Våra tre största sjöar är Vänern, Vättern och Mälaren. Vänern är Nordens största sjö med en yta på 5 648 km2 och ett max djup på 106 meter. Vättern har en yta på 1 912 km2 och ett max djup på 128 meter. Mälaren har en yta på 1 140 km2 och är som djupast 66 meter. Efter dessa tre sjöar följer Hjälmaren och Storsjön.


Sjöar som resurs
Det är viktigt att vi är rädda om våra sjöar eftersom de bland annat ger oss dricksvatten, friluftsliv, badplatser och fisk.


Livet i sjön
I en sjö lever många olika sorters djur och växter som bildar enkla näringskedjor. Näringskedjorna bildar tillsammans en stor näringsväv i sjön. Sjön bildar ett eget betydelsefullt ekosystem.

Sjö
Sjö

Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten
Klicka på bilden för att se en kort film om sötvatten

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Bisamråtta

Bäver

Iller

Mink

Mårdhund

Utter

Vattennäbbmus

Vattensork

Älg

Fåglar

Blåmes

Bläsand

Brun kärrhök

Brunand

Enkelbeckasin

Fiskgjuse

Gravand

Grågås

Gråhäger

Gräsand

Gök

Havstrut

Havsörn

Kanadagås

Knipa

Knölsvan

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfiskare

Ladusvala

Pilgrimsfalk

Rödbena

Rördrom

Rörhöna

Rörsångare

Silvertärna

Skrattmås

Skäggdopping

Sothöna

Sparvhök

Storskarv

Strandskata

Sångsvan

Trana

Vigg

Fiskar

Brax

Elritsa

Gädda

Gös

Id

Karp

Löja

Mal

Mört

Regnbåge

Ruda

Sandkrypare

Sarv

Småspigg

Storspigg

Sutare

Ål

Kräldjur och groddjur

Långbensgroda

Mindre vattensalamander

Snok

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän ryggsimmare

Allmän skräddare

Allmän sävslända

Blågrön mosaikslända

Bred trollslända

Brun mosaikslända

Fjädermyggor

Fyrfläckad trollslända

Gulbrämad dykare

Klodyvel

Kärrspindel

Limnephilus rhombicus

Ljus u-flickslända

Mygga

Phryganea grandis

Röd flickslända

Stavlik vattenskorpion

Stor buksimmare

Vattenbi

Vattenspindel

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Allmän målarmussla

Blodigel

Båtsnäcka

Dammussla

Flodkräfta

Grenig sötvattensvamp

Grön hydra

Hästigel

Mindre dammvattenloppa

Posthornssnäcka

Stor bärnstenssnäcka

Stor dammsnäcka

Sötvattengråsugga

Sötvattensmärlkräfta