Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Park och trädgård _

Parker och trädgårdar är bra livsmiljöer för många djur och växter. Här finns gräsmattor, dammar, blommor, träd och buskar. Ibland finns det även bär, frukter och kanske en köksträdgård med olika grönsaker.

Parker och trädgårdar kan bestå av många olika miljöer som samlats på ett litet område. Dessutom finns det ofta sol och skydd för vinden. Det betyder att många olika sorters djur kan trivas här.


Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Brun råtta

Dvärgfladdermus

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hermelin

Husmus

Igelkott

Iller

Mullvad

Rådjur

Rödräv

Skogsmård

Skogssork

Stor fladdermus

Större skogsmus

Sydfladdermus

Vanlig näbbmus

Vattenfladdermus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Fåglar

Bergfink

Björktrast

Blåmes

Bofink

Domherre

Fasan

Gransångare

Grå flugsnappare

Gråhäger

Gråsparv

Grönfink

Grönsiska

Grönsångare

Gärdsmyg

Hämpling

Järnsparv

Kattuggla

Koltrast

Korp

Kråka

Ladusvala

Lövsångare

Mindre hackspett

Ormvråk

Ringduva

Råka

Rödhake

Rödstjärt

Sidensvans

Skata

Skogsduva

Skrattmås

Sparvhök

Stare

Steglits

Stjärtmes

Större hackspett

Svarthätta

Svartvit flugsnappare

Sädesärla

Talgoxe

Taltrast

Tamduva

Tornfalk

Trädkrypare

Törnsångare

Ärtsångare

Kräldjur och groddjur

Huggorm

Kopparödla

Långbensgroda

Lökgroda

Mindre vattensalamander

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Amiral

Aurorafjäril

Bandkejsarfoting

Björkmätare

Björkskinnbagge

Björnspinnare

Brun stenkrypare

Bålgeting

Citronfjäril

Ekoxe

Flyttblomfluga

Fyrfläckad trollslända

Fästing

Gräsgrön guldbagge

Grön vårtbitare

Grönt stinkfly

Honungsbi

Husfluga

Korsspindel

Krusbärsmätare

Kålfjäril

Ligustersvärmare

Liljebagge

Mygga

Mörk jordhumla

Noshornsbagge

Nässelfjäril

Ollonborre

Ormhalsslända

Persikbladlus

Påfågelöga

Rovspindel

Sjuprickig nyckelpiga

Slåttergräsfjäril

Spottstrit

Stinkslända

Stor kardinalbagge

Strimlus

Svart parasitstekel

Svartklubbig dödgrävare

Tistelfjäril

Tripsar

Trädgårdsborre

Trädgårdsmyra

Vanlig geting

Vanlig kloslända

Vanlig tvestjärt

Videsvärmare

Äpplevecklare

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Murgråsugga

Spansk skogssnigel

Stor daggmask

Svart skogssnigel

Trädgårdssnäcka

Vinbergssnäcka