Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Klippstrand _

På klippstränder finns det klippor både ute i vattnet och på land längs kusten. Mellan klipporna uppe på land växer det gräs och många olika sorters örter.

Uppe på klipporna kan man finna grunda vattensamlingar. Förhållandena i dessa kan skifta snabbt och vattnet kan vara mer eller mindre salt. Salthalten beror på hur mycket det regnar och hur ofta vågorna sköljer in över land. Vattendjupet är ofta grunt och därför kan temperaturen ändra sig snabbt allt eftersom vädret ändras.

Klippstrand vid Falkenberg
Klippstrand vid Falkenberg

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Knubbsäl

Fåglar

Berguv

Brunand

Ejder

Fiskgjuse

Gravand

Grågås

Gråhäger

Gräsand

Havstrut

Havsörn

Kanadagås

Knölsvan

Korp

Kråka

Kungsörn

Kärrsnäppa

Labb

Ljungpipare

Pilgrimsfalk

Rödbena

Silltrut

Silvertärna

Skrattmås

Sparvhök

Storskarv

Storspov

Strandskata

Större strandpipare

Vigg

Vitkindad gås

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Långbensgroda

Mindre vattensalamander

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig padda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Riddarskinnbagge

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Vanlig sandmussla