Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Barrskog _

Över hälften av Sveriges landyta är täckt av skog. Skogen spelar en viktig roll för rekreation, skogsbruk, klimat och den biologiska mångfalden.

Barrskogszonen breder ut sig på norra halvklotet runt hela jorden. I Sverige täcker den norra barrskogsregionen större delen av norra och mellersta Sverige. Barrskogen växer så långt söderut som i Skåne, men här är lövskogen ett naturligare inslag.

Barrskogen är Sveriges vanligaste skogstyp och granen är Sveriges vanligaste träd. I barrskogen växer olika arter av barrträd som gran och tall samt i mindre grad lärk.

Barrträden känns igen på att de har barr istället för blad. Till skillnad från löven på lövträd så behåller tallen och granen sina barr även under den kalla vintern. Lärken har mjukare ljusgröna barr som den tappar varje år.

Många barrskogar är näringsfattiga och mycket mörka, så det växer inte så mycket växter på marken. Men det finns också mysiga barrskogar där marken är täckt av mossor, lavar, ris, örter, gräs och ormbunkar. Du kan plocka svamp, blåbär och lingon i skogen eller bara ta en promenad och njuta av skogens dofter.

Man har hittat en tall som var hela 706 år gammal medan granen kan bli drygt 400 år gammal. Så gamla blir de dock väldigt sällan, eftersom granen är en av våra viktigaste exportvaror. På julafton är det många som har en pyntad julgran med julklappar under granen.

Barrskog
Barrskog

Klicka för att se en kort film om barrskogen
Klicka för att se en kort film om barrskogen

I många svenska hem står det en pyntad julgran på julafton
I många svenska hem står det en pyntad julgran på julafton

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Brunbjörn

Dovhjort

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Fjällämmel

Grävling

Hermelin

Igelkott

Iller

Järv

Kronhjort

Lodjur

Mullvad

Ren

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Skogsmård

Skogssork

Större skogsmus

Sydfladdermus

Utter

Vanlig näbbmus

Varg

Vattenfladdermus

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Älg

Fåglar

Berguv

Björktrast

Blåmes

Bofink

Dalripa

Domherre

Duvhök

Fiskgjuse

Gransångare

Gravand

Gråhäger

Gröngöling

Grönsiska

Gärdsmyg

Hornuggla

Järnsparv

Kattuggla

Koltrast

Korp

Kråka

Kungsfågel

Mindre korsnäbb

Morkulla

Nötskrika

Ormvråk

Pilgrimsfalk

Ringduva

Råka

Röd glada

Rödhake

Rödstjärt

Sparvhök

Spillkråka

Stare

Steglits

Större hackspett

Svartmes

Talgoxe

Taltrast

Tofsmes

Trädkrypare

Kräldjur och groddjur

Huggorm

Kopparödla

Långbensgroda

Mindre vattensalamander

Sandödla

Skogsödla

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Insekter och spindeldjur

Amiral

Brun stenkrypare

Citronfjäril

Fästing

Grön sandjägare

Kartfjäril

Korsspindel

Lövgetingbock

Mygga

Ormhalsslända

Röd skogsmyra

Sjuprickig nyckelpiga

Sorgmantel

Stinkslända

Större timmerman

Svart parasitstekel

Vanlig geting

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Murgråsugga

Svart skogssnigel

Trädgårdssnäcka

Husdjur

Ren