Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Åkermark _

Landskapet förändrades när människan gick från att vara jägare, fiskare och samlare till att även hålla djur och odla grödor. Människan röjde och eldade upp delar av det skogsbeklädda landskapet för att ge plats till åkermark och djurhållning. Idag består cirka 6 % av Sveriges yta av åkermark. Om man lämnade marken ifred skulle den åter växa igen med buskar och träd.

På åkern odlas framförallt grödor som spannmål - vete, havre, korn och råg - sockerbetor, potatis och raps. Det finns även de som odlar majs, ärtor, energiskog, lin och grönsaker som kål och morötter.

Förr i tiden var åkrarna små, men i takt med att samhället utvecklat sig har åkrarna blivit större och större, för att bönderna ska kunna arbeta effektivt med sina stora maskiner och få en lönsamhet i sitt hårda arbete. Det kan vara mycket stora åkrar där det växer en växtart. Det kallar man för monokultur.

Många åkrar sprutas med bekämpningsmedel som dödar insekter och ogräs, som man inte vill ha på åkrarna. Samtidigt använder man konstgödning och när man skördat på hösten plöjs åkern upp. Allt detta gör att det inte finns så många vilda djur och växter som har en chans att etablera sig på en åker.

På en ekologisk åker försöker man i större grad arbeta med förebyggande åtgärder. Här används stallgödsel, kvävefixerande baljväxter och organiskt material som växtnäring. Undersökningar har visat att det finns fler djur på dessa åkrar bland annat maskar, skalbaggar och spindlar.


Klicka på bilden för att se en kort film om åkern
Klicka på bilden för att se en kort film om åkern

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Brun råtta

Dovhjort

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hermelin

Husmus

Igelkott

Iller

Kronhjort

Lodjur

Mullvad

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Skogsmård

Större skogsmus

Sydfladdermus

Vanlig näbbmus

Vattenfladdermus

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Älg

Fåglar

Bergfink

Blå kärrhök

Bofink

Brun kärrhök

Fasan

Gravand

Grågås

Gråsparv

Grönfink

Kanadagås

Kattuggla

Knölsvan

Korp

Kråka

Kungsörn

Ladusvala

Ormvråk

Prutgås

Rapphöna

Ringduva

Råka

Röd glada

Skogsduva

Sparvhök

Stare

Storspov

Strandskata

Större strandpipare

Sånglärka

Sångsvan

Sädgås

Tamduva

Tofsvipa

Tornfalk

Tornuggla

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Kopparödla

Långbensgroda

Lökgroda

Mindre vattensalamander

Sandödla

Skogsödla

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän bastardsvärmare

Aurorafjäril

Backgräshoppa

Bandkejsarfoting

Björnspinnare

Citronfjäril

Flyttblomfluga

Fyrfläckad trollslända

Fästing

Grön ängsgräshoppa

Honungsbi

Husfluga

Korsspindel

Kålfjäril

Liten guldvinge

Liten tåtelsmygare

Mörk jordhumla

Nässelfjäril

Ollonborre

Persikbladlus

Puktörne blåvinge

Rovspindel

Sandtordyvel

Sjuprickig nyckelpiga

Slåttergräsfjäril

Spottstrit

Stor lysmask

Svartklubbig dödgrävare

Tistelfjäril

Tripsar

Trädgårdsborre

Vanlig tvestjärt

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Spansk skogssnigel

Stor daggmask