Djur som börjar med t

   

Däggdjur
 
Fåglar
 
Fiskar
 
Insekter och spindeldjur
 
Blötdjur,
kräftdjur mm
 
Sällskapsdjur
 
Husdjur
 

Tumlare

Talgoxe

Tofsvipa

Torsk

Tvestjärt, Vanlig tvestjärt

Trädgårdssnäcka

Tamkanin

Tupp, Höna