Djur som börjar med l

   

Fiskar
 
Insekter och spindeldjur
 

Laxöring, Öring

Löss, Huvudlus