Fåglar

Blåmes Bofink Duvhök
Fiskgjuse Gråsparv Gröngöling
Havsörn Knölsvan Koltrast
Näktergal Ormvråk Rödhake
Strandskata Större hackspett Talgoxe
Tofsvipa