Insekter och spindeldjur

Allmän ryggsimmare Backgräshoppa Citronfjäril
Fästing Getingspindel Honungsbi
Huvudlus Korsspindel Mygga
Sjuprickig nyckelpiga Vanlig geting Vanlig tvestjärt