Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Blåmussla Hästräka Murgråsugga
Röd brännmanet Röd skogssnigel Spansk skogssnigel
Stor daggmask Svart skogssnigel Trädgårdssnäcka
Vanlig sjöstjärna Vinbergssnäcka