Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Vadarfåglar Charadriiformes _

Vadare, måsfåglar och alkfåglar är mellanstora fåglar som finns i alla världsdelar. De flesta arter bor i närheten av vatten och lever av insekter, andra smådjur eller fiskar.

Måsfåglar är ljusa kustfåglar och havsfåglar med grå eller svarta vingöversidor, medan vadarna har långa ben och söker efter föda på grunt vatten. Alkfåglar påminner både till utseendet och beteendet en hel del om pingviner.

Ordningen omfattar 341 arter, härav 105 måsfåglar, 214 vadare och 22 alkfåglar.


Djur i ordningen Vadarfåglar

Brushane Drillsnäppa Enkelbeckasin
Fiskmås Fisktärna Gråtrut
Havstrut Kärrsnäppa Labb
Ljungpipare Mindre strandpipare Morkulla
Rödbena Silltrut Silvertärna
Skrattmås Skärfläcka Storspov
Strandskata Större strandpipare Tofsvipa