Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Rovfåglar Falconiformes _

Rovfåglar är en stor grupp av fåglar som är rovdjur. Det betyder att de lever av andra djur som de antingen fångar själva eller finner som kadaver. Därför är rovfåglarna utrustade med en böjd övernäbb som är väl anpassad till fångst och styckning av bytet. Dessutom har fåglarna kraftiga gripfötter med böjda spetsiga klor.

De minsta rovfåglarna har ett vingfång på 15 centimeter medan de största rovfåglarna har ett vingfång på över tre meter. Honan är nästan alltid större än hanen.

Det finns cirka 300 arter av rovfåglar i världen.

 


Djur i ordningen Rovfåglar

Bivråk Blå kärrhök Brun kärrhök
Duvhök Fiskgjuse Fjällvråk
Havsörn Kungsörn Ormvråk
Pilgrimsfalk Röd glada Sparvhök
Tornfalk