Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Kackerlackor Blattodea _

Kackerlackor är små, platta insekter med mycket långa, tunna antenner och två små ändspröt. Kackerlackor kan likna skalbaggar eller skinnbaggar, men skalbaggar och skinnbaggar har aldrig ändspröt.

Utöver den enda art som lever fritt i den svenska naturen hittar man ibland införda kackerlackor i kök och bostäder. Dessa kackerlackor kan inte överleva utomhus i Sverige.

Man känner till cirka 4 000 arter av kackerlackor. I Sverige finns det ytterligare fem arter som lever inomhus. Ibland kommer det in andra tillfälliga arter med till exempel bananlaster.


Djur i ordningen Kackerlackor

Skogskackerlacka