Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Djur som börjar med l

Grupper från djurriket

Labbar Stercorariidae
Laxartade fiskar Salmoniformes
Laxfiskar Salmonidae
Levandefödande tandkarpar Poeciliidae
Lomfåglar Gaviiformes
Lommar Gaviidae
Loppor Siphonaptera
Lungsnäckor Pulmonata
Lysmaskar Lampyridae
Långhorningar Cerambycidae
Läderlappar Vespertilionidae
Lärkor Alaudidae
Lökgrodor och slamkrypare Pelobatidae
Lövgrodor Hylidae

Populärgrupper

Labb
Lakar
Landskapsdjur

Däggdjur
 
Fåglar
 
Fiskar
 
Kräldjur och groddjur
 
Insekter och spindeldjur
 

Lämlar, Fjällämmel

Lodjur

Labb

Ladusvala

Ljungpipare

Lövsångare

Lom, Smålom

Lärka, Sånglärka

Lake

Lax

Lyrtorsk

Långa

Löja

Laxöring, Öring

Långbensgroda

Lökgroda

Lövgroda

Löss, Huvudlus

Loppa, Kattloppa

Ligustersvärmare

Liljebagge

Limnephilus rhombicus

Liten guldvinge

Liten påfågelspinnare

Liten tåtelsmygare

Ljus u-flickslända

Läderlöpare

Lövgetingbock